Dahilde işleme izin belgesi başvurusu

Dahilde işleme izin belgesi başvurusu

Dahilde İşleme İzin Belgesi D1 başvurusu ,elektronik ortamda 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi tebliği gereğince Ekonomi Bakanlığı’nın DİR Otomasyon Sistemi üzerinden müracaat ile alınmaktadır. Bu sistemi kullanabilmek için E-imzaya sahip olunması gerekmektedir. Belge onayı Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan faaliyetinizin bağlı olduğu sektör şubeleri tarafından değerlendirilerek verilmektedir.

İlk defa Belge alacak olan firmalar , üretim ve firma ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak bağlı bulundukları İhracatçılar Birliği kanalı ile otomasyon sistemine tanıtmaları ve yerinde tespit talebinde bulunmaları ayrıca eş zamanlı olarak da Ekonomi Bakanlığı’na yetkilendirme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi alımı için gerekli evraklar;

  1. Sanayi/Ticaret Odası tasdikli Kapasite Raporu Aslı Gibidir Nüshası (İhracatçı firmalar için Yan Sanayici Kapasite Raporu)
  2. İmza Sirküleri
  3. Kuruluştan itibaren Ticaret Sicil Gazeteleri Noter Tasdikli Sureti
  4. Firma Tanımlama Formu
  5. İhracatçılar Birliği Üyeliği (üye ise gerek görülmemektedir)
  6. Vergi Dairesi tasdikli Vergi Levhası veya Elektronik Vergi Levhası + Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
  7. İhracatçılar Birlikleri sitelerinde yer alan taahhütname
  8. Faaliyet Belgesi

Yukarıda belirtilen evrakların DİR Otomasyon sistemine tanıtılması hususunda firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Dahilde işleme izin belgesi kullanan firmalar ;  yeni belge başvurusunda bulunurken belli aralıklarla elektrik faturaları ve SSK tahakkuk fişlerini sisteme tanıtmalı (A,B,C Onaylanmış Kişi Statü Belge firmaları ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmalar hariç), kapasite raporu, imza sirküsü gibi belgelerin sürelerini geçirmemeleri gerekmektedir. Süresi geçen veya uzun süredir bilgi-belge akışı sağlanmayan evrakların sistemden tespiti halinde Dahilde işleme izin belgesi müracaatları ret edilmektedir.

Firmanızın faaliyet gösterdiği alana göre ve haiz olduğu kimlikle doğru orantılı olarak firmanız özelliklerine en uygun şekilde belgenin alınmasında, her aşamada adım adım yanınızda yer almaktadır.

-Belge alımı öncesi, firmanın kesin sipariş ve tedarik miktarlarını,üretim alanlarını,aracı ihracatçı ve/veya yan sanayicilerle bağlantılarını denetler,inceler ve firmanın alması gereken belgenin karakteristiği hakkında yönlendirir.

Kaynak : Dahilde işleme izin belgesi başvurusu

Google : dahilde işleme izin belgesi başvuru

Google : DİİB başvurusu

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş