Dahilde işleme izin belgesi ek süre

Dahilde işleme izin belgesi ek süre

D1 Belge Süreleri :

Belge orjinal süreleri haiz olduğu sektöre göre değişmektedir. Tekstil,Kimya vb. sektörlerde bu süreler 6-9 ay ile sınırlandırılmış olup, elektronik,otomotiv vb sektörlerde bu süre 1 yıl’a kadar çıkabilmektedir.

Ancak belli şartların sağlanması halinde Belgelere verilen ek süre hakları bulunmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Ek Süre Hakları:

1-Performas Süresi : (Ek Süre)
Dahilde İşleme İzin Belgenizin orjinal süresi içersinde gerçekleştirilen ihracat taahhüt FOB USD tutarınızın , belge alımında taahhüt ettiğiniz tutarın %25’ni karşılaması halinde , Belge orjinal sürenizin yarısı kadar ek süre verilmektedir. Bu süreden faydalanmak için , belge kullanımı süresinde de başvurulabileceği gibi, belge süre bitiminden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

2-Süre Kaydırımı:
Belgeniz kapsamında yapmış olduğunuz ilk alım tarihiniz ile Belge alım tarihiniz arasındaki süre , belge sürenizin bitiş tarihinin üzerine eklenmek sureti ile belirlenir ve maximum 3 aya kadar ek süre verilir. Belge süre sonuna kadar ithalat yapılmamış olan belgelere de yine maximum 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Bu süreden faydalanmak için , belge kullanımı süresinde de başvurulabileceği gibi, belge süre bitiminden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

3-Eksik ithalattan doğan ek süre hakkı:(Haklı Sebep)
Dahilde İşleme İzin Belgesinde taahhüt edilen olduğunuz İhracat Miktarını tamamen gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilen ihracat karşılığı, belge kapsamında yapmayı öngördüğünüz ithalatlarınızı gerçekleştirememiş olmanız halinde ki “bu durum eş değer eşya kullanımında sık rastlanan bir durumdur”,belgenizin Döviz Kullanım oranında aşım olmaması şartı ile , orjinal sürenin yarısı kadar sadece ithalat yapmak üzere ek süre verilebilir. Bu süreden faydalanmak için , belge süre bitiminden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

4-Mücbir Sebep Halleri:
Firmanın:
• Deprem,sel,don,kasırga vb doğal afetler ve yangın,
• Şahıs Şirketlerinde firma Sahibinin ölümü
• İflas,iflas erteleme,konkordato hali,
• Yükümlü firmanın yetkili kamu kuruluşları tarafından faaliyetinin durdurulması veya firmaya el konulması,
• Grev,lokavt,ülkemiz veya ithalatçı ülkede konulan yasaklar
Bu süreden faydalanmak için , belge kullanımı süresinde de başvurulabileceği gibi, belge süre bitiminden itibaren 3 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

5-Diğer olarak nitelendirilen ek süre alımları,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından af niteliğinde çıkarılan tebliğler doğrultusunda verilen ek süre haklarını ifade etmektedir. Bu ek sürelere başvuru süre ve şekilleri yayımlanan karar ve uygulamalarda belirtilmektedir.

Eksper Dış Ticaret Danışmanlık olarak bu konuları bizzat takip ederek ,firmanız ile ilgili olacağını düşündüğümüz hallerde gerekli çalışmaların yapılarak firmanıza bilgilerin verilmesi ve bu sürenin alınması şeklinde hizmetlerimizi vermekteyiz.

EK SÜRE MÜRACAATI YAPILMASINA GEREK KALMAKSIZIN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ SÜRELERİ OTOMATİK OLARAK SİSTEMDE BELGE SÜRE BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE İTHALAT HARİÇ , DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN AÇIK TUTULMAKTADIR.

Bu süre zarfında , Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalat dışında ;
– Serbest Dolaşıma Sokulma İşlemleri

– Mahrece İade

– Gümrük nezdinde imha

– Gümrüğe terk

– İhracat işlemleri yapılabilmekte olup beyanname başına bu işlemlerin ilk 1 ay içerisinde gerçekleştirilmesi halinde 241/1 Usulsüzlük Cezasının 2 katı, 2. Ay içerisinde gerçekleştirilmesi halinde ise 4 katı ödenmesi şartı aranır.

BU SÜRENİN KULLANIMININ BİTİŞ TARİHİ DİĞER SÜRELERDE OLDUĞU GİBİ TEKABÜL ETTİĞİ AYIN SON GÜNÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

Kaynak : Dahilde işleme izin belgesi ek süre uzatımı

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş