Dahilde İşleme İzin Belgesi Revize işlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revize işlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revize işlemleri gerekliliği , belge müracaatının öngörülen değerler üzerinden yapılıyor olması ve kullanım sırasında bir çok değişikliğe uğramasından kaynaklanmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabı kapatılırken belgenin en son hali ile gerçekleşen değerler dikkate alınır.

1- Madde Bilgileri Revizeleri:

İthalat ve İhracat listelerinizde GTİP, Birim fiyat, mal tanımı, birim kullanım oranı (BKO) , ikincil işlem görmüş ürün revize taleplerinizi Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden Belge Revizeleri sekmesinden Madde Bilgileri butonu seçilerek yapılmaktadır.

Madde Bilgileri Revize talepleri belge süresi içerisinde yapılabilmektedir. Belge süresi bittikten sonra yapılması zorunlu olan madde bilgileri revizeleri için ise uygulanan yöntemler bulunmaktadır.

2- Yan Sanayici Revizeleri:

Belge süresi içerisinde veya başvurusu sırasında Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yan sanayici kullanımı söz konusu ise, öncelikle bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine gerekli bilgi belgeler ile müracaat ederek, yan sanayicinin belgenize kaydettirilmesi gerekmekte olup, ardından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden Belge Revizeleri sekmesinden Yan Sanayici butonunu seçerek revize işlemi tamamlanmaktadır.

3- Aracı ihracatçı revizeleri:

Belge süresi içerisinde veya başvurusu sırasında Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı kullanımı söz konusu ise, öncelikle bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine gerekli bilgi belgeler ile müracaat ederek, aracı ihracatçının belgenize kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu revize işlemi için firma tarafından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden herhangi bir revize talebi yapılmamaktadır.

3- Temsilci ithalatçı revizeleri:

Belge süresi içerisinde veya başvurusu sırasında Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında temsilci ithalatçı kullanımı söz konusu ise, öncelikle bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine gerekli bilgi belgeler ile müracaat ederek, temsilci ithalatçının belgenize kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu revize işlemi için firma tarafından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden herhangi bir revize talebi yapılmamaktadır.

4- Firma Unvan , Adres Değişiklikleri:

Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmanın unvan ve/veya adres değişiklikleri ile ilgili talepler, bir dilekçe ekinde gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüklerine müracaat etmek sureti ile yapılmaktadır. Bu revize işlemi için  firma tarafından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden herhangi bir revize talebi yapılmamaktadır.

5- Belge devir işlemleri :

Dahilde İşleme İzin Belgesi firmanın tüm hakları ile beraber başka bir firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi devri ile ilgili talepler, bir dilekçe ekinde gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüklerine müracaat etmek sureti ile yapılmaktadır. Bu revize işlemi için  firma tarafından Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden herhangi bir revize talebi yapılmamaktadır.

6- Teminat Oranı Revizeleri:

Belge süresi içerisinde veya başvurusu sırasında Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı teminat oranında değişiklik yapılması ile ilgili talepler , Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden Belge Revizeleri sekmesinden Teminat Oranı butonunu seçerek gönderilmektedir.

7- Özel Şart Revizeleri:

Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı Özel şartlar firmaların belge kullanımı sırasında en çok dikkat etmesi gereken bölümdür. Burada yer alan özel şartların Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanımı sırasında yerine getirilmemesinin tespiti halinde müeyyide kaçınılmazdır.

Ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi alınırken Ekonomi Bakanlığı tarafından konulan bazı şartlarda değişiklik yapmak, ekleme yapmak veya özel şartlardan çıkarmak taleplerinin yapılması belgenin süresi içerisinde mümkündür. Bunun için ,  Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden Belge Revizeleri sekmesinden Özel Şartlar  butonunu seçerek revize talebinin yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Dahilde İşleme İzin Belgesi Revizeleri

Kaynak : Dahilde İşleme İzin Belgesi

Google : Dahilde işleme izin belgesi revize

Google : Diib revize işlemleri

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş