Dahilde İşleme İzin Belgesi İptali

Dahilde İşleme İzin Belgesi İptali

Firma talebi üzerine iptal : (2006/12 tebliğ Madde 44)

Firmalar belge müracaatlarını yaparken taahhüt ettikleri ihracat rakamlarında ve miktarlarında sorun yaşamadan belgelerini kapatabildikleri gibi, piyasa koşulları nedeni ile hedeflerini yakalamakta sorun yaşayabilmekte ve belge iptaline gidebilmektedir. Bu durum belge alımı kadar doğal bir süreçtir.

Ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi iptali  gerçekleştirilebilmesi için birincil şart, belge kapsamında hiç ithalat yapılmamış olması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında hiç ithalat ve ihracat yapılmamış olması halinde, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistemi üzerinden iptal talebi gönderilebilmektedir.

Belgede hiç ithalat yapılmamış bunun karşılığında yapılmış ihracatlar var ise ; bir dilekçe ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracatların , kapsam dışında bırakılması talep edilerek belgenin iptaline gidilebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılmış ithalatlar söz konusu ise, bu ithalatların çeşitli yöntemler ile belge kapsamından çıkarılması gerekmektedir.

Eğer belge kapsamında yapılmış ithalatlar mevcut ve buna rağmen firmanız nezdinde belge iptali kaçınılmaz gözüküyorsa bu sorunu aşabilmek adına sahip olduğunuz seçenekleri belirlemek ve uygulamak adına bizimle irtibata geçmeden karar vermeyiniz.

Re’sen İptal :

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat ve/veya ihracat işlemlerinde kullanılan evraklarda tahrifat, sahtecilik ,gümrük işlemlerinde kasti usulsüzlükler vb nedenlerden dolayı ilgili makamlarca bildirimde bulunulması halinde Dahilde İşleme İzin Belgesi Ekonomi Bakanlığı tarafından sorgusuz sualsiz olarak Re’sen iptal edilir. (2006/12 tebliğ Madde 44)

Re’sen iptal halinde belgede yapılmış olan ihracatlar sayılmayıp, tüm ithalatlara müeyyide uygulanarak teminat mektup iadesi gerçekleşemez. Diğer taraftan hukuki süreç başlatılmaktadır. Bu durumda 1 yıl süre ile firmanın hiç bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında indirimli teminat uygulaması hakkı verilmemektedir.

Re’sen iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kaynak : Dahilde İşleme İzin Belgesi İptali

Google : Dahilde İşleme İzin Belgesi İptali

 

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş