Dahilde işleme izin belgesi D1

Dahilde işleme izin belgesi D1

D1 Belgeleri :

Dahilde İşleme İzin Belgesi D1 kullanımı imalatçı-sanayici,ihracatçı firmalara ihrac ürünlerinde girdi olarak kullandığı ithal ve yerli hammadde, yarı mamul, işletme malzemesi tedariğinde kolaylıklar getirmek sureti ile ihracatı teşvik ederek, yurt dışı piyasalarda rekabet gücünü arttırmayı beraberinde getirir.

İhracatçılar Birliği üyesi olan ve kapasite raporu tevsik edebilen firmalar Dahilde işeme izin belgesi alabilirler. Dahilde işleme izin belgesi almak için firma olarak bazı bilgi ve belgelerin tevsik edilerek Dahilde İşleme rejimi (DİR) Otomasyon sisteminin kaydına aldırılması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi D1 kullanarak:

1-İhrac Ürün girdisinde kullanacağınız yurt dışı alımlarınızı:

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti (Ortalama %5)
b) Katma Değer Vergisi Muafiyeti (%18)
c) Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti (Ortalama %15)
d) Anti-Damping Vergileri e) Gözetim Önlemleri Muafiyeti
f) Katma Değer Destekleme Fonu (%6) Muafiyeti,
g) Akreditifli işlemlerinizde BSMV masraflarından muafiyet ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

2-İhrac Ürün Girdisinde kullanmak üzere yurt içinden temin edeceğiniz hammadde,mamul,yarı mamullerinizi Katma Değer Vergisi (%18) istisnasından yararlanarak gerçekleştirebilirsiniz.

3-Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kullanımı firmanıza bu anlamda ciddi finansal ve nakit kazançlar getirmektedir. 4-Ayrıca Gözetim ve Koruma Tedbirlerine tabi olmaması sebebi ile, ithalat gümrükleme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağladığından ciddi zaman kazancı da sağlamaktadır.

Kaynak : Dahilde İşleme İzin Belgesi D1

Google : dahilde işleme izin belgesi D1

Google : DİİB

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş