Dahilde işleme izin belgesi kapatma müracaatı :

Dahilde işleme izin belgesi kapatma müracaatı :

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatı belge süre bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon sistemi üzerinden yapılması ve elektronik ortamda yapılan kapatma müracaatının hemen ardından bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine fiziki dosya ile başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatı sırasında ibraz edilmesi gereken evraklar :

1- Dilekçe
2- İkincil İşlem Görmüş Ürün olmadığına dair beyan yazısı
3- Eğer kullanılmış ise Nakit teminat kullanıldığına dair yazı
4- İthalatta Döviz Kredisi kullanılmadığına dair taahhütname
5- İthalat ve İhracat Listeleri
6- Varsa Telafi Edici Vergi Tablosu ve Telafi Edici Vergi Makbuz Asılları ile Teyit Ekran görüntüleri
7- Birinci ve İkinci Birime ait hammadde sarfiyat tablosu
8- 01.11.2014 tarih öncesi tescil almış ithalat ve ihracat beyanname asılları yerine taahhütname
9- Eğer basımı gerçekleşmişse Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı ve ekleri
10-Yurt içi alım var ise YMM rapor aslı ve bir takım fotokopi
Kapatma müracaatı sırasında Bölge Müdürlüklerine ibraz edilecek evrakların eksiksiz hazırlanması, ilgili uzmana teslimi ve İhracatçılar Birliğinde uzmanlarla birebir çalışma imkanımızın olmasının verdiği avantajı kullanarak uzman incelemesi sırasında dosyanızla birebir ilgilenme imkanı sunarak en kısa süre içerisinde belgenin kapatılmasını sağlıyoruz. Böylelikle inceleme sırasında ortaya çıkması muhtemel sorunlara anında ve yerinde müdahale imkanına da sahip oluyoruz.

Müeyyideli Kapatma :

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatı sonrasında yapılan incelemeler sonucu , rejimin gerekleri dışında hareket edilmesinin saptanması halinde belgenin ceza ile yani müeyyideli olarak kapatılması söz konusudur.

Bir Dahilde İşleme İzin Belgesi müeyyideli olarak :

1- 1. ve/veya 2. birim sarfiyatlarda aşım olması halinde (aşıma konu olan beyannamelere ait vergilere dair verilen teminatlar iade edilmez ve vergilerin 2 katı para cezası ve faiz)
2- Döviz Kullanım Oranında aşım olması hainde 6 ay boyunca indirimli teminat uygulamasından faydalandırılmamakta ve ayrıca belgede kayıtlı teminat oranlarının 2 katına da kadar vergi tutarları artırılır.

Sektörler Bazında Döviz Kullanım Oranları :

2011/7 sayılı Tebliğ ile bazı sektörlerin Döviz Kullanım Oranlarında değişiklik yapılmıştır.

  – Otomotiv ve Tekstil Sektöründe max.%65

  – Konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe max.%70

  – Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe max.%60

  – İkincil işlem görmüş tarım taahhüdü içeren belgelerde max.%100

Bu sektörler dışındaki diğer sektörlerde D.K.O max.%80dir.

3- MBR(Madde Bilgileri Revize) aşımı olması halinde diğer bir değişle tahsis aşımı olması halinde ( vergilerin kendisi ve faiz)

durumlarında kapatılmaktadır.

Re’sen Kapatma :

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatı 2006/12 Tebliğ’de belirtilen 3 aylık süre içerisinde hem elektronik ortamda hem de fiziki dosya olarak yapılmaması halinde belge otomatik olarak Re’sen Kapatmaya düşmektedir. Re’sen kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılan ihracatlar yok sayılarak tüm ithalatlara müeyyide uygulanmaktadır.

Re’sen kapaılan belgelerin tekrar açılması:

Re’sen kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün içerisinde bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi halinde tekrar açılarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Bu işlem için bir dilekçe ile başvurulması ve ardından takibini yaparak tekrar sistem üzerinden kapama müracaatının yapılması ve eksiksiz evrakla başvurulması gerekmektedir. Eksik evrak tespiti halinde re’sen kapamadan çıkarmak için yapılan başvuru geçerliliğini kaybedebilmektedir.

Kaynak : Dahilde İşleme İzin Belgesi
Google : Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatı

 

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş