Dahilde işleme rejimi temsilci ithalatçı

Dahilde işleme rejimi temsilci ithalatçı

2006/12 sayılı Dahilde işleme rejimi Tebliğinde , Dahilde İşleme İzin Belge kapsamında ithalatın  temsilci ithalatçı marifeti ile yapılması imkanı tanınmıştır. Temsilci ithalatçı, belge kapsamında belge sahibi dışında başka bir firmayı ifade eder.

Ancak bu işlemi gerçekleştirebilmesi için, temsilci firmanın belgeye , belge sahibinin vereceği bir dilekçe ile kayıtlandırılması yani tanıtılması gerekmektedir. Sistemde kayıtlı olmayan bir firma , başka bir firmanın belgesi üzerinden ithalat yapamayacak, gümrüklerde ilgili beyannameler tescil alamayacaktır.

Belge süresi içerisinde istenildiği zaman bir veya birden fazla temsilci ithalatçı tanımlanabildiği gibi, istenildiği zaman gerekli şartlar yerine getirilmek kaydıyla eklemeler, değişiklikler veya iptaller yapılabilmektedir.

Temsilci İthalatçı, adına ithalat yaptığı firmanın belgesinde yer alan tüm muafiyetlerden, teminat oranlarından ve şartlardan faydalandığı gibi aynı zamanda belge “Özel Şartlar” kısmında ithalat sırasında yerine getirilmesi gereken her türlü şarttan da sorumludur. Tüm bu konularda Dahilde İşleme İzin Belge sahibinin temsilci ithalatçıyı bilgilendirmesi esastır.

İthalat işlemleri sırasında  teminat mektubu verme sorumluluğu, belge sahibine aittir.

Bazı durumlarda ithalatçı firma aynı zamanda Yan Sanayici konumunda da olabilmektedir.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi temsilci ithalatçı

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci ithalatçı

Google : diib kapsamında temsilci ithalatçı

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş