Dahilde işleme rejimi belgeden belgeye teslim

Dahilde işleme rejimi belgeden belgeye teslim

Dahilde işleme rejimi yurt içi satışlar-belgeden belgeye teslim uygulaması dahilinde , Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi Yan Sanayici/Sanayici firmaların yurt içinde yine Dahilde İşleme İzin belgesi olan başka bir firmaya işlem görmek üzere ihraç kayıtlı teslim yapması anlamına gelmektedir.

DİİB kapsamında Yurt içi teslim yapan firmanın kestiği yurt içi ihraç kayıtlı satış faturası bu firmanın ihracatı yerine geçmektedir.

Yurt içi Satışlarda yani Belgeden Belgeye Teslimlerde;

Satış yapan ve alım yapan iki firmanın sahip oldukları Dahilde İşleme İzin Belgelerinin sürelerinin birbirleri içine girmesi gerekmektedir.

 Satıcı tarafından düzenlenen yurt içi satış faturası alım yapan firmanın yurt içi alım faturası olarak adlandırılır.

 Satıcının düzenlediği yurt içi satış faturasının tarihi her iki firmanın belge süreleri içerisinde olması gerekmektedir.

 Yurt içi satış yapan firma , satış faturalarını sisteme KDV’siz tutarları ile kaydetmesi gerekmektedir.

 Satıcıdan gelen fatura alıcı tarafından sahip oldukları belge kapsamına yurt içi alım faturası olarak KDV’siz bedel üzerinden kaydettirilmesi gerekmektedir.

 Yurt içi Satış faturası düzenleyen firma , satışını gerçekleştirdiği mamulün üretiminde ithal girdi ve yurt içinden temin ettiği girdileri kullanabilir. Bir başka değişle; yurt içi satış yapacak olan malların üretiminde KDV tecil-terkin sistemi ile yurt içinden almış olduğu malları üretiminde kullanabilir. (01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete 2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Satıcı tarafından düzenlenen yurt içi satış faturasının bu firmanın fiili ihracatı sayılabilmesi için, alım yapan firmanın bu girdiyi kullanarak ürettiği malın ihracatını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

 Yurt içi satış gerçekleştiren firmanın belge ihracat taahhüdünün kapatılması ancak alımı gerçekleştiren firmanın belge taahhüt hesabının kapatılması sonrası gerçekleşir.

 Yurt içi satış yapan DİİB sahibi firmanın kendi belgesi üzerinde yapacağı revize ve süre talepleri teslim ettiği firmanın belgesinin performansı ile doğru orantılıdır.
 DİİB kapsamında yurt içi teslim alan firmanın, alım yaptığı mal karşılığında gereken ihracatı yerine getirememesi yani müeyyideye düşmesi halinde , yurt içi satış yapan DİİB sahibi firmanın da özellikle başka ihracatları olmaması halinde düzenlediği yurt içi satış faturasının belge taahhüdüne sayılmamasına yani müeyyideye düşmesine neden olmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİ :
Belgeden belgeye teslim işlemlerinde her iki belgenin de takibinin bir arada yapılması önemli bir avantaj sağlayacaktır. Diğer taraftan ortaya çıkacak cezai durumların çözümü veya önceden tedbir alınması için yapılacaklar hakkında uzman görüşüne başvurmanızı tavsiye ederiz.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi yurt içi satışlar -belgeden belgeye teslim

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi satışlar

Google : DİİB kapsamında yurt içi satışlar

Google : DİİB kapsamında belgeden belgeye teslim

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında belgeden belgeye teslim

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş