Dahilde işleme rejimi serbest bölgelere ihracat

Dahilde işleme rejimi serbest bölgelere ihracat

 Dahilde işleme rejimi serbest bölgelere ihracat

Dahilde işleme rejimi serbest bölgelere ihracat uygulamalarında , bu rejim kapsamında yapılan ihracatlar bir takım şartlar dahilinde kabul edilebilmektedir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Serbest Bölgelere yapılan ihracatlar eşyalar aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde belge ihracat taahhüdüne saydırılabilmektedir. Serbest Bölge DİİB/Dİİ kapsamında yapılan ihracatların taahhüde sayılabilmesi için; 

Belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde başka ülkeye ihraç edilmiş olması yani serbest dolaşıma sokulmamış eşya statüsünde olması,

Serbest bölgede yerleşik tesislerde yatırım malı olarak(makine-teçhizat-demirbaşa kayıtlı eşya) kullanılmak üzere satışının yapılması,

Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılmak üzere teslimi,

Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa firmalarına, gemi yapımında kullanılmak üzere teslimi, 

Serbest Bölgelerde hava,kara,deniz taşıtlarına kumanya olarak teslimi, 

Yatırım Teşvik Belgesi veya Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilmesi,

Serbest Bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satılması,

Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa firmalarına, gemi yapımında kullanılmak üzere teslimi,

Gerekmektedir.

Dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapamalarında , dahilde işleme rejimi muhteviyatı ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılmış serbest bölge ihracatlarının olması halinde, kapama esnasında bağlı bulunulan bölge müdürlüklerine ( 01.01.2015 tarihi itibarı ile) bu ihracatlara ait :

Serbest Bölge İşlem Form Asılları (SBİF Giriş ve Çıkış )

Ön statü Belge asıllarının ibrazı zorunludur.

Ancak 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5 sayılı DİR tebliğinde değişikliğe istinaden ihracat beyanname tarih ve no.sunun 01.11.2014 tarihi ve bu tarih sonrası olan ihracat işlemlerine ait olan belgelerin tevsiki aranmayacak olup ilgili çıkış gümrüklerinden sadece teyit alınma yolu ile taahhüt kapama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi serbest bölgelere ihracat

Google : dahilde işleme izin belgesi serbest bölge ihracatı

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş