Dahilde işleme rejimi mahrece iade

Dahilde işleme rejimi mahrece iade

Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ürünün aranan niteliklere uygun olmaması , arızalı çıkması veya defolu olması kısaca malın evsafına uygun çıkmaması gibi sebeplerle , ekspertiz raporu ile kanıtlanmak sureti ile  ihracatçı firmaya geri gönderilmesi veya yurt dışı edilmesi «Mahrece İade » olarak tanımlanır . Mahrece İade işleminde EX kodlu ihracat beyannamesi açılır ve beyannamenin 44. hanesinde mahrece iadeye konu olan ithalat beyannamesinin tarih ve tescil numarası yazılır.

Mahrece iade eşyalı Dahilde işleme izin Belgesi’nin (DİİB) / Dahilde işleme izni’nin (Dİİ) ihracat taahhüt hesabının kapatılması esnasında;

Mahrece iadeye ait ihracat beyanname (3151 Rejim farklı muafiyet kodu) tescil tarihinin DİİB/Dİİ süresi içerisinde olması esastır.  Ancak 2006/12 no.lu tebliğe ; 18.04.2014 tarih 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6197 sayılı bakanlar Kurulu Kararı 7. Maddesi ile getirilen düzenleme ile belge süresi bitiminden itibaren 60 gün içerisinde herhangi bir ek süre talebine gerek kalmaksızın gümrüklerden usulsüzlük cezasının 2 veya 4 katı ödenmek sureti ile Dahilde işleme rejimi mahrece iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

 Mahrece İade İhracat Beyannamesi ile birlikte DİİB/Dİİ ile ithal edilmiş beyanname fotokopisinin tevsiki aranmaktadır. (01.01.2016 tarihinden itibaren tescil almış beyannameler hariç)

 Mahrece İade miktarı DİİB/Dİİ kapsamında gerçekleşen ithalat miktarından çıkarılır.

 İthalat beyannamesinin tamamı veya bir kısmı mahrece iadeye konu edilebilir

 Mahrece İade beyannamesinin İlgili gümrükler tarafından  Dahilde işleme rejimi DIR Otomasyon sistemine işlenmesi gerekmektedir.

 

Kaynak : Dahilde işleme rejimi mahrece iade

Google : dahilde işleme izin belgesi mahrece iade

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş