Dahilde işleme rejimi muafiyet kapsamından çıkarma

Dahilde işleme rejimi muafiyet kapsamından çıkarma

Dahilde işleme rejimi eşyanın serbest dolaşıma sokulması ( Muafiyet Kapsamından çıkarma )

Dahilde işleme rejiminde eşyanın serbest dolaşıma sokulması  yani Dahilde işleme rejimi kapsamından çıkarma Muafiyet kapsamından çıkarma olarak nitelendirilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzni süresi içerisinde , eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla serbest dolaşıma sokulması yani muafiyet kapsamından çıkarılması mümkündür.

Serbest Dolaşıma Giriş Süreci;

 Belge süresi içerisinde yapılan dahilde işleme izin belgesi muafiyet kapsamından çıkarma yani serbest dolaşıma sokulması işleminde herhangi bir müeyyideye konu edilemez.

 Serbest Dolaşıma sokulan eşyanın işlem görmüş veya ithal edilmiş şekli ile ilgili gümrük idarelerince yerinde veya gümrükte tespiti aranır.

 Gümrük İdarelerince, serbest dolaşıma girecek olan eşyanın tespiti sağlanmaması halinde gümrüklenmiş mal bedelinin , yani gümrük giriş beyannamelerinin İstatistiki Kıymet bölümünde yer alan tutarın 2 katı ile tüm doğan vergilerin 2 katı alınarak müeyyide uygulanır ve  bu ithalatlara ait teminatlar iade edilmez.

 Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi (4051 rejim) ile birlikte DİİB/Dİİ ile ithal edilmiş beyanname (5100-5171) fotokopisinin tevsiki aranmaktadır. (01.11.2014 tarihinden itibaren tescil almış beyannameler hariç)

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi Muafiyet Kapsamından Çıkarma

Google : Dahilde işleme rejimi kapsamından çıkarma

Google : Dahilde işleme izin belgesi kapsamından çıkarma

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş