Dahilde işleme rejimi geri gelen eşya

Dahilde işleme rejimi geri gelen eşya

Dahilde işleme rejimi geri gelen eşya

Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ihraç edilen ürünün aranan niteliklere uygun olmaması , arızalı çıkması veya defolu olması gibi sebeplerle ithalatçı firmadan Mahrece iade olması «Geri Gelen Eşya» olarak tanımlanır .

Geri Gelen Eşya olan DİİB’in ihracat taahhüt hesabının kapatılması esnasında;

DİİB/Dİİ süresi içerisinde geri gelen eşyaya ait ithalat işlemlerinin (4210 rejim) , Gümrük Kanunu’nun 170 ve 207. maddesi’ne göre tamamlanarak serbest dolaşıma girmesi halinde belge taahhüdü kapatılması esnasında ithali gerçekleşen geri gelen eşya karşılığı ihracatın yapılması aranmayarak söz konusu ihracat beyannamesinden geri gelen eşya miktarı gerçekleşen ihracat miktarı olarak değerlendirilir. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı Tebliğ ile yeni hüküm olarak eklenmiştir.)

DİİB/Dİİ süresi içerisinde geri gelen eşyanın gümrük idarelerince doğan vergi ve fonların teminata bağlanmak üzere ihracatına veya ithalatına izin verilmesi halinde, geri gelen eşyaya ait gümrük beyannamesi dikkate alınmayarak yani geri gelen eşya miktarı gerçekleşen ihracat miktarından düşülmek suret ile taahhüt hesabı kapatılır.

DİİB/Dİİ taahhüt hesabı kapatılması sonrası geri gelen eşya olması halinde belge tekrar açılarak kapama işlemi yeniden tekemmül ettirilir.

Geri Gelen eşya beyannamesinin İlgili gümrükler tarafından DIR Otomasyon sistemine işlenmesi gerekmektedir.

Dahilde işleme rejimi geri gelen eşya ile ilgili işlemlerin sisteme düşmesinin yanı sıra sağlıklı bir şekilde tekemmül edebilmesi için, geri gelen eşyaya ait beyannamenin bağlı bulunulan Bölge Müdürlüklerine (01.01.2015 tarihinden itibaren) tevsik edilmesi ve geri gelen eşyanın bağlı olduğu ihracat beyannamesinden düşümünün yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi geri gelen eşya

Google : dahilde işleme rejimi

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş