Dahilde İşleme Rejimi Yan Sanayici

Dahilde İşleme Rejimi Yan Sanayici

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İzni sahibi firmalar , ihraca konu eşyanın üretimi esnasında ;

1. Kapasitelerinin yetersiz kalması durumunda ,toplam kapasite miktarının en fazla %25’i  miktarındaki üretimi fason olarak yaptırmaları halinde (Gıda, Kimya ve Tekstil – Konfeksiyon hariç);

2. İhraca konu olan eşyanın üretim safhasında eşya üzerinde uygulanacak olan işlemin kendi proseslerinde yer almaması halinde, diğer bir değişle yarı mamul veya nihai mamul haline getirilmesi aşamalarında kullanılabilir. Ancak, belge sahibi firmanın kapasite raporunda bitmiş ürün olarak gözüken prosesin daha ileri prosesi için yan sanayici kullanımı mümkün değildir.

3. Belge sahibinin İhracatçı,Dış Ticaret Sektörel ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi olması halinde, Belge sahiplerinin Yan Sanayici kullanımı mümkündür.

Bunun için belge sahibi ve yan sanayici arasında süresi belirlenmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş bir protokol yapılması şarttır. Bu protokolde ; Yan Sanayiciye yaptırılacak işlemin ve miktarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Dahilde İşleme Rejimi 2006/12 Tebliğ 3. Madde mm bendinde her ne kadar ” Belge ihracat taahhüdünün tamamının veya bir kısmının  Yan Sanayici’ye yaptırılmasını ” mümkün kılsa da , revize taleplerinin değerlendirilmesinde bu detaylar aranmaktadır.

Yan Sanayici kullanımı ile ilgili revize Belge / İzin süresi içerisinde herhangi bir zamanda yapılabilmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde Yan Sanayici tanımının yer alması halinde, 01.10.2014 tarihli değişiklikle beraber artık beyannamelerin 44. hanesinde Yan Sanayici ibaresinin yer alması şartı aranmamaktadır.

Dahilde İşleme İzin ve İzin Belgelerinde Yan Sanayici kullanımında beyan edilen fire ve İkincil İşlem Görmüş Ürün oranlarına, gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesine çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yan Sanayici kullanımında yapılan yanlış beyan ve yanlış kullanım şekli veya Yan Sanayici kullanıldığı halde beyan edilmemesi ciddi müeyyideler ile karşı karşıya gelinmesine neden olabilmektedir.

Konu ile ilgili her türlü detay için sizi bilgilendirmeye hazırız…

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi Yan Sanayici Kullanımı

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında yan sanayici

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş