Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

Şartlı Muafiyet Uygulamaları :

1-Önceden İhracat (Eşdeğer Eşya Kullanımı): Eşdeğer Eşya Kullanımı Dahilde İşleme Rejimi ile beraber getirilen bir sistem olup, bu rejim öncesi kullanılan İhracatı Teşvik Belgelerinde uygulanmayan bir sistemdir.

Belge kapsamında alım yapmadan ihracata başlanmış olması ÖNCEDEN İHRACAT yapılması anlamına gelmekte olup , bu ihracat konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin stoğundan, yurt içinden ve/veya kati ithalatını yapmak sureti ile temin etmesi, üretmesi ve ihracatını gerçekleştirmesini ifade etmektedir.

2- Böylece yaptığı önceden ihracat sırasında stoğundan tükettiği girdilerin yerine daha sonradan belge süresi bitimine kadar ithalat veya yurt içi alım yolu ile koyma imkanı doğmaktadır. Bu nedenle ithal veya yurt içi temin ürünlerin ithal tarihinin ihraç tarihinden önce olması şartı aranmaz.
Yurt içi alımlar için eşdeğer eşya kullanımı sistemi 01.05.2015 tarihli yurt içi alım faturaları dahil olmak üzere işlemeye başlamıştır.

3- Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri ve Teminat Oranları: A,B,C, Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine (OKSB) sahip olan firmalar, belge kapsamında yaptıkları ithalatlarda teminat indirimi alırlar.

Yetkilendirilmiş Statü Sertifikası sahibi Firmalar (YYS) %1
A Statü Belgesi sahibi %1-(Götürü Teminat ve Kısmi teminat kullanırlar.)
B Statü Belgesi sahibi %5-(Götürü Teminat ve Kısmi teminat kullanırlar.)
C Statü Belgesi sahibi %10 (Kısmi teminat kullanırlar.)oranında ithalatlarında oluşan vergileri teminat altına alırlar.

4- Teminat İndirimi : 2006/12 tebliğ 9. Maddesi’nde yer alan şartları yerine getiren firmalar, yer aldıkları maddede yer alan teminat oranını ithalatlarında kullanırlar.

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet

Google : dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş