Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

1Şartlı Muafiyet Uygulamaları :

1-Önceden İhracat (Eşdeğer Eşya Kullanımı): Eşdeğer Eşya Kullanımı Dahilde İşleme Rejimi ile beraber getirilen bir sistem olup, bu rejim öncesi kullanılan İhracatı Teşvik Belgelerinde uygulanmayan bir sistemdir.

Belge kapsamında alım yapmadan ihracata başlanmış olması ÖNCEDEN İHRACAT yapılması anlamına gelmekte olup , bu ihracat konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin stoğundan, yurt içinden ve/veya kati ithalatını yapmak sureti ile temin etmesi, üretmesi ve ihracatını gerçekleştirmesini ifade etmektedir.

2- Böylece yaptığı önceden ihracat sırasında stoğundan tükettiği girdilerin yerine daha sonradan belge süresi bitimine kadar ithalat veya yurt içi alım yolu ile koyma imkanı doğmaktadır. Bu nedenle ithal veya yurt içi temin ürünlerin ithal tarihinin ihraç tarihinden önce olması şartı aranmaz.
Yurt içi alımlar için eşdeğer eşya kullanımı sistemi 01.05.2015 tarihli yurt içi alım faturaları dahil olmak üzere işlemeye başlamıştır.

3- Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri ve Teminat Oranları: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine (OKSB) sahip olan firmalar, belge kapsamında yaptıkları ithalatlarda teminat indirimi alırlar.

*Yetkilendirilmiş Statü Sertifikası sahibi firmalar (YYS) %1
*OKSB firmaları %10.

15.08.2017’de yayımlanan OKS Tebliği çerçevesinde Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri tek tip olarak düzenlenmekte olup %10 teminat kullanımına imkan vermektedir. son 2 yıl içerisinden herhangi bir takvim yılı içerisinde 1.000.000,- Usd ihracatı olan ve bünyesinde 15 siortalı personel çalıştıran, vergi ve SGK borcu olmayan veya mahsup yazısına sahip olan  her firma bu belgeyi alabilmektedir.

OKSB Avantajları:

1- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.

2- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A maddesinde yer alan yıllık 5 milyon dolar tutarınca ihracat veya 20 milyon dolar tutarınca ithalat ve ihracat yapmış olma ile imalatçı olma koşullarını karşılamaları halinde; a) Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ihracatında da mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir. b)İlave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine göre ithalatta daha az muayeneye tabi tutulabilecektir.

3- Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatta alınması gereken vergiler İhracat Performansına göre % 10 -%5 – % 1 olarak teminata bağlanır.

4- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri herhangi bir ilave koşula gerek kalmaksızın aşağıdaki kolaylıklardan faydalanabileceklerdir;

a) Eksik beyan,

b) Kısmi teminat,

c) Götürü teminat,

d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,

d) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,

e) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,

f) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,

g) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,

ğ) Ayniyet tespitinde farklı uygulama,

h) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması.

 

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet

Google : dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş