Dahilde işleme rejimi AKÇT

Dahilde işleme rejimi AKÇT

AKÇT Nedir?

Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği sonrasında, Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu arasında, demir çelikten mamul mamul ve yarı mamul ürünlerin serbest ticareti ile ilgili olarak 25 Temmuz 1996’da imzalanarak 1 Ağustos 1996 ‘da yayımlanan resmi gazete ile yürürlüğe giren bu anlaşma ile AKÇT ürün listesinde yer alan 12’li bazda GTİP’lere haiz demir çelikten mamul ve yarı mamul ürünlerin vergileri sıfırlanmış olup, miktar kısıtlamaları ortadan kaldırılmıştır.

Anlaşma, Türkiye”nin AKÇT ürünlerine ilişkin olarak AB’nin Ortak Ticaret Politikasını benimsemesini gerektirmemektedir.  Türkiye, üçüncü ülkelere karşı korunma önlemlerini kendi mevzuatına uygun olarak yürürlüğe koyma konusunda serbesttir.

Bu hususlara ilaveten, Türkiye – AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasına göre, ülkemiz ile Topluluk  arasındaki ticareti etkilediği ölçüde Demir Çelik Sektörü’ne yapılacak yeni yatırımlara Devlet desteği /yardımı  Antlaşma’nın düzgün işleyişi ile uyumsuz addedilmiş, ancak Anlaşma kapsamı ürünlerde yeniden yapılanma, dönüştürme veya modernizasyon amaçlı devlet yardımlarının sadece 5 yıl süreyle verilebileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak AKÇT anlaşması nedeni ile, artık yeni Demir-Çelik yatırımlarına izin verilmemekte olup, yeni yatırım teşvik mevzuatında 50 Milyon TL’yi aşan büyük ölçekli yatırımlar ve Stratejik yatırım olarak adlandırılabilecek ara mamul üretimi yatırımları için teşvik verilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi  AKÇT :

AKÇT ürün listesinde yer alan Demir Çelik mamul ve/veya yarı mamullerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatında EUROMED ve ATR düzenlenmesi halinde vergi aranmaz. EUR-1 düzenlenen Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler ise bu kapsam dışındadır.

Kaynak : Dahilde işleme rejimi AKÇT

Google : Dahilde işleme rejimi kapsamında AKÇT

Google : dahilde işleme izin belgesi kapsamında AKÇT

AKÇT ürünleri listesi 

Not: Bu Liste Dış Ticaret Müsteşarlığının Web sitesinden alınmıştır. 

2601.11.00.00.00 7208.38.00.10.11 7211.13.00.31.12 7214.91.10.00.00 7220.12.00.00.11
2601.12.00.00.00 7208.38.00.10.19 7211.13.00.39.11 7214.91.90.00.00 7220.12.00.00.12
2602.00.00.00.00 7208.38.00.90.11 7211.13.00.39.12 7214.99.10.00.00 7220.12.00.00.13
2619.00.80.00.14
2619.00.90.00.14 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7208.38.00.90.19 7211.14.00.10.00 7214.99.31.00.00 7220.20.21.00.11
2701.11.10.00.00 7208.39.00.10.11 7211.14.00.21.11 7214.99.39.00.11 7220.20.29.00.11
2701.11.90.00.00 7208.39.00.10.19 7211.14.00.21.12 7214.99.39.00.12 7220.20.41.00.11
2701.12.10.00.00 7208.39.00.90.11 7211.14.00.29.11 7214.99.39.00.13 7220.20.49.00.11
2701.12.90.00.00 7208.39.00.90.19 7211.14.00.29.12 7214.99.39.00.14 7220.20.81.00.11
2701.19.00.00.00 7208.40.00.10.11 7211.14.00.31.00 7214.99.50.00.11 7220.20.89.00.11
2701.20.00.00.11 7208.40.00.10.19 7211.14.00.39.00 7214.99.50.00.12 7220.90.20.00.11
2701.20.00.00.12 7208.40.00.90.11 7211.14.00.41.00 7214.99.50.00.19 7220.90.20.00.21
2701.20.00.00.19 7208.40.00.90.19 7211.14.00.49.00 7214.99.71.00.00 7220.90.80.00.11
2702.10.00.00.00 7208.51.20.10.11 7211.14.00.50.00 7214.99.79.00.11 7220.90.80.00.21
2702.20.00.00.00 7208.51.20.10.19 7211.19.00.10.00 7214.99.79.00.12 7221.00.10.00.00
2704.00.19.10.00 7208.51.20.30.11 7211.19.00.21.00 7214.99.79.00.13 7221.00.90.00.00
2704.00.19.90.00 7208.51.20.30.19 7211.19.00.29.00 7214.99.79.00.14 7222.11.11.00.00
2704.00.30.00.00 7208.51.20.90.11 7211.19.00.31.00 7214.99.95.10.11 7222.11.19.00.00
7201.10.11.00.00 7208.51.20.90.19 7211.19.00.39.00 7214.99.95.10.12 7222.11.81.00.00
7201.10.19.00.00 7208.51.91.10.00 7211.19.00.50.00 7214.99.95.10.19 7222.11.89.00.00
7201.10.30.00.00 7208.51.91.90.00 7211.23.20.90.11 7214.99.95.90.11 7222.19.10.00.00
7201.10.90.00.00 7208.51.98.10.00 7211.23.20.90.12 7214.99.95.90.12 7222.19.90.00.00
7201.20.00.00.11 7208.51.98.30.00 7211.23.30.00.11 7214.99.95.90.19 7222.30.97.00.11
7201.20.00.00.12 7208.51.98.90.00 7211.23.30.00.21 7215.90.00.00.11 7222.40.10.00.00
7201.50.10.00.00 7208.52.10.10.00 7211.23.30.00.22 7216.10.00.10.11 7222.40.90.00.00
7201.50.90.00.00 7208.52.10.90.00 7211.23.80.10.00 7216.10.00.10.12 7224.10.10.00.00
7202.11.20.00.00 7208.52.91.10.00 7211.23.80.20.00 7216.10.00.10.13 7224.10.90.00.00
7202.11.80.00.00 7208.52.91.90.00 7211.23.80.90.11 7216.10.00.90.11 7224.90.02.00.00
7202.99.10.10.00 7208.52.99.10.00 7211.23.80.90.12 7216.10.00.90.12 7224.90.03.00.11
7202.99.10.90.00 7208.52.99.90.00 7211.29.00.21.00 7216.10.00.90.13 7224.90.03.00.12
7203.10.00.00.00 7208.53.10.10.00 7211.29.00.29.00 7216.21.00.10.00 7224.90.05.00.11
7203.90.00.00.00 7208.53.10.90.00 7211.90.20.21.11 7216.21.00.90.00 7224.90.05.00.12
7204.10.00.00.11 7208.53.90.10.00 7211.90.20.29.11 7216.22.00.10.00 7224.90.07.00.11
7204.10.00.00.19 7208.53.90.90.00 7211.90.80.21.11 7216.22.00.90.00 7224.90.07.00.12
7204.21.10.00.11 7208.54.00.10.11 7211.90.80.29.11 7216.31.10.10.11 7224.90.14.00.11
7204.21.10.00.19 7208.54.00.10.19 7212.10.10.00.11 7216.31.10.10.19 7224.90.14.00.12
7204.21.90.00.11 7208.54.00.90.11 7212.10.10.00.19 7216.31.10.90.11 7224.90.31.00.11
7204.21.90.00.19 7208.54.00.90.19 7212.10.90.11.11 7216.31.10.90.19 7224.90.31.00.12
7204.29.00.00.11 7208.90.20.10.11 7212.10.90.19.11 7216.31.90.10.11 7224.90.31.00.19
7204.29.00.00.19 7208.90.20.10.12 7212.20.00.11.11 7216.31.90.10.19 7224.90.38.00.11
7204.30.00.00.00 7208.90.20.20.11 7212.20.00.19.11 7216.31.90.90.11 7224.90.38.00.12
7204.41.10.00.00 7208.90.20.20.12 7212.30.00.11.11 7216.31.90.90.19 7224.90.38.00.19
7204.41.91.00.00 7208.90.80.10.11 7212.30.00.19.11 7216.32.11.10.00 7225.11.00.00.00
7204.41.99.00.00 7208.90.80.10.12 7212.40.20.11.11 7216.32.11.90.00 7225.19.10.00.11
7204.49.10.00.00 7208.90.80.20.11 7212.40.20.11.21 7216.32.19.10.00 7225.19.10.00.19
7204.49.30.00.00 7208.90.80.20.12 7212.40.20.19.11 7216.32.19.90.00 7225.19.90.00.00
7204.49.90.00.11 7209.15.00.10.00 7212.40.20.19.21 7216.32.91.10.00 7225.30.10.00.00
7204.49.90.00.19 7209.15.00.90.00 7212.40.20.21.11 7216.32.91.90.00 7225.30.30.00.11
7204.50.00.10.00 7209.16.10.00.11 7212.40.20.29.11 7216.32.99.10.00 7225.30.90.00.00
7204.50.00.90.00 7209.16.10.00.19 7212.40.80.10.11 7216.32.99.90.00 7225.40.12.00.00
7206.10.00.10.00 7209.16.90.10.00 7212.40.80.90.11 7216.33.10.10.00 7225.40.40.00.00
7206.10.00.90.00 7209.16.90.90.00 7212.50.20.10.00 7216.33.10.90.00 7225.40.60.00.00
7206.90.00.00.11 7209.17.10.00.11 7212.50.20.90.00 7216.33.90.10.00 7225.40.90.00.00
7206.90.00.00.12 7209.17.10.00.19 7212.50.30.10.00 7216.33.90.90.00 7225.50.20.00.21
7207.11.11.00.11
7207.11.11.00.00
(2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.17.90.10.00 7212.50.30.90.00 7216.40.10.10.00 7225.50.20.00.29
7207.11.11.00.12
7207.11.11.00.00
(2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.17.90.90.00 7212.50.40.10.00 7216.40.10.90.00 7225.50.20.00.31
7207.11.11.00.13
7207.11.11.00.00
(2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.10.00.11 7212.50.40.90.00 7216.40.90.10.00 7225.50.20.00.39
7207.11.11.00.14
7207.11.11.00.00
(2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.10.00.19 7212.50.61.10.00 7216.40.90.90.00 7225.50.80.00.11
7207.11.14.00.11
7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.91.10.00 7212.50.61.90.00 7216.50.10.10.00 7225.50.80.00.12
7207.11.14.00.12
7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.91.90.00 7212.50.69.10.00 7216.50.10.90.00 7225.91.00.00.10
7207.11.14.00.13
7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.99.10.00 7212.50.69.90.00 7216.50.91.00.00 7225.92.00.00.10
7207.11.14.00.14
7207.11.14.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.18.99.90.00 7212.50.90.10.11 7216.50.99.10.11 7225.99.00.00.10
7207.11.16.00.11
7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.25.00.10.00 7212.50.90.10.19 7216.50.99.10.19 7226.11.00.00.10
7207.11.16.00.12
7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.25.00.90.00 7212.50.90.90.11 7216.50.99.91.00 7226.19.10.00.11
7207.11.16.00.13
7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.26.10.00.11 7212.50.90.90.19 7216.50.99.99.00 7226.19.10.00.19
7207.11.16.00.14
7207.11.16.00.00 (2010 Yılı TGTC değişikliği )(Mevzuat Net)
7209.26.10.00.19 7212.60.00.11.11 7216.99.00.10.11 7226.19.80.00.11
7207.12.10.00.11 7209.26.90.10.00 7212.60.00.11.21 7216.99.00.90.11 7226.20.00.00.11
7207.12.10.00.12 7209.26.90.90.00 7212.60.00.19.11 7218.10.00.00.00 7226.20.00.00.12
7207.12.10.00.13 7209.27.10.00.11 7212.60.00.19.21 7218.91.10.00.11 7226.20.00.00.13
7207.12.10.00.14 7209.27.10.00.19 7213.10.00.00.00 7218.91.80.00.11 7226.91.20.00.00
7207.19.12.00.10 7209.27.90.10.00 7213.20.00.00.11 7218.99.11.00.11 7226.91.91.00.00
7207.19.12.00.21 7209.27.90.90.00 7213.20.00.00.12 7218.99.11.00.12 7226.91.99.00.00
7207.19.12.00.29 7209.28.10.00.11 7213.20.00.00.13 7218.99.11.00.19 7226.92.00.00.11
7207.19.80.00.11 7209.28.10.00.19 7213.20.00.00.19 7218.99.20.00.00 7226.99.10.00.00
7207.20.11.00.11 7209.28.90.10.00 7213.91.10.00.00 7219.11.00.00.11 7226.99.30.00.00
7207.20.11.00.12 7209.28.90.90.00 7213.91.20.00.00 7219.11.00.00.19 7226.99.70.00.00
7207.20.11.00.13 7209.90.20.11.00 7213.91.41.00.11 7219.12.10.00.11 7227.10.00.00.00
7207.20.11.00.14 7209.90.20.19.00 7213.91.41.00.12 7219.12.10.00.19 7227.20.00.00.00
7207.20.15.00.11 7209.90.80.21.00 7213.91.41.00.13 7219.12.90.00.11 7227.90.10.00.00
7207.20.15.00.12 7209.90.80.29.00 7213.91.41.00.19 7219.12.90.00.19 7227.90.50.00.00
7207.20.15.00.13 7210.11.00.10.11 7213.91.49.00.11 7219.13.10.00.11 7227.90.95.00.00
7207.20.15.00.14 7210.11.00.90.11 7213.91.49.00.12 7219.13.10.00.19 7228.10.20.00.00
7207.20.17.00.11 7210.12.20.00.11 7213.91.49.00.13 7219.13.90.00.11 7228.20.10.00.00
7207.20.17.00.12 7210.12.20.00.80 7213.91.49.00.19 7219.13.90.00.19 7228.20.91.00.00
7207.20.17.00.13 7210.12.80.10.11 7213.91.70.10.11 7219.14.10.00.11 7228.20.99.00.00
7207.20.17.00.14 7210.12.80.90.11 7213.91.70.10.12 7219.14.10.00.19 7228.30.20.00.00
7207.20.32.00.11 7210.20.00.10.11 7213.91.70.10.13 7219.14.90.00.11 7228.30.41.00.00
7207.20.32.00.12 7210.20.00.90.11 7213.91.70.10.19 7219.14.90.00.19 7228.30.49.00.00
7207.20.32.00.13 7210.30.00.10.11 7213.91.70.90.00 7219.21.10.00.11 7228.30.61.00.00
7207.20.32.00.14 7210.30.00.90.11 7213.91.90.00.00 7219.21.10.00.12 7228.30.69.00.00
7207.20.52.00.10 7210.41.00.10.11 7213.99.10.00.11 7219.21.90.00.11 7228.30.70.00.00
7207.20.52.00.21 7210.41.00.90.11 7213.99.10.00.12 7219.21.90.00.12 7228.30.89.00.00
7207.20.52.00.29 7210.49.00.10.11 7213.99.10.00.13 7219.22.10.00.11 7228.60.20.00.00
7207.20.80.10.11 7210.49.00.90.11 7213.99.10.00.19 7219.22.10.00.12 7228.60.80.00.00
7207.20.80.10.19 7210.50.00.10.11 7213.99.90.10.11 7219.22.90.00.11 7228.70.10.00.00
7207.20.80.10.90 7210.50.00.90.11 7213.99.90.10.12 7219.22.90.00.12 7228.70.90.00.00
7207.20.80.90.11 7210.61.00.10.11 7213.99.90.10.13 7219.23.00.00.11 7228.80.00.00.10
7207.20.80.90.90 7210.61.00.90.11 7213.99.90.10.19 7219.23.00.00.12 7228.80.00.00.90
7207.20.80.90.90 7210.69.00.10.11 7213.99.90.90.00 7219.24.00.00.11 7301.10.00.00.11
7208.10.00.10.00 7210.69.00.90.11 7214.20.00.00.11 7219.24.00.00.12 7301.10.00.00.12
7208.10.00.90.00 7210.70.10.00.11 7214.20.00.00.12 7219.31.00.00.00 7302.10.21.00.00
7208.25.00.10.00 7210.70.80.10.11 7214.20.00.00.13 7219.32.10.00.00 7302.10.23.00.00
7208.25.00.90.00 7210.70.80.90.11 7214.20.00.00.14 7219.32.90.00.00 7302.10.29.00.00
7208.26.00.10.00 7210.90.30.10.11 7214.20.00.00.15 7219.33.10.00.00 7302.10.40.00.00
7208.26.00.90.00 7210.90.30.90.11 7214.20.00.00.16 7219.33.90.00.00 7302.10.50.00.00
7208.27.00.10.00 7210.90.40.10.11 7214.20.00.00.19 7219.34.10.00.00 7302.10.90.00.00
7208.27.00.90.00 7210.90.40.90.11 7214.30.00.00.11 7219.34.90.00.00 7302.40.00.00.11
7208.36.00.10.00 7210.90.80.10.11 7214.30.00.00.12 7219.35.10.00.00 7302.90.00.10.00
7208.36.00.90.00 7210.90.80.90.11 7214.30.00.00.13 7219.35.90.00.00 7302.90.00.20.00
7208.37.00.10.11 7211.13.00.11.00 7214.30.00.00.14 7219.90.20.00.00 7302.90.00.90.11
7208.37.00.10.19 7211.13.00.19.00 7214.30.00.00.15 7220.11.00.00.11 7302.90.00.90.19
7208.37.00.90.11 7211.13.00.20.00 7214.30.00.00.16 7220.11.00.00.12 7302.90.00.90.29
7208.37.00.90.19 7211.13.00.31.11 7214.30.00.00.19 7220.11.00.00.13

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş