Dahilde işleme rejimi

Dahilde işleme rejimi

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemleri uygulanmaksızın gümrük muafiyetli,ve fonlardan muaf olarak ithal edilmesi  ve KDV istisnası ile yurt içi alımların gerçekleştirilmesini ifade eder..

Ticaret Politikası Önlemleri :

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında Mevzuat ( Anti-damping ve sübvansiyon)
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve Gözetim Lisansları)

Gümrük Muafiyeti :

Yurt dışından ithal ettiğimiz bir girdi ithalat sırasında ait olduğu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ve getirildiği ülke bakımından gümrük vergisi doğuruyorsa, toplu konut fonuna tabi ise ve/veya özel tüketim vergisi var ise Dahilde İşleme Rejimi marifeti ile tüm bu vergilerden ve fonlardan muaf olarak ithalatı yapma hakkının tanınması.

Diğer taraftan KKDF’li ürünlerde %6 KKDF muafiyeti getirerek doğrudan nakit kazanç sağlamaktadır.

Bankacılık İşlemlerinde Muafiyeti:

Akreditifli işlemlerde bankaların aldığı Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV)’den muafiyet getirmektedir.

Yurt içi alımlarda tecil-terkin:

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında KDV istisnası ile hammadde, yarı mamul, mamul alımı söz konusu olmak ile beraber KDV Kanunun 17. Geçici Maddesine istinaden tecil-terkin sistemine tabidir. Böylelikle KDV iadelerinde bir kayıp yaşanmaz.

Dahilde işleme rejimi uygulamaları :

 1. Şartlı Muafiyet Sistemi
 2. Geri Ödeme Sistemi
 3. Yan Sanayici Kullanımı
 4. Aracı İhracatçı Kullanımı
 5. Temsilci İthalatçı Kullanımı
 6. İkincil İşlem Görmüş Ürün
 7. Yurt İçi Alım
 8. Yurt İçi Satış-Belgeden belgeye teslim
 9. Serbest Bölgelere İhracat
 10. Mahrece İade
 11. Geri Gelen Eşya
 12. Muafiyet Kapsamından Çıkarma
 13. AKÇT Uygulaması
 14. Telafi Edici Vergi
 15. İhracat Sayılan Yurt içi Satış ve Teslimler

Kaynak : Dahilde İşleme Rejimi

Google : dahilde işleme rejimi

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş