Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Dahilde İşleme İzin Belgeleri, ihraç veya ihracat sayılan satış ve teslim kaydı ile ,ihraç ürün girdilerinin rejimin sağladığı avantajlardan faydalanarak elde edilmesini sağlayan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve takip edilen belgedir.

Bu belge otomasyon sistem üzerinden , elektronik ortamda e-imza sahibi olmak sureti ile alınmakta ve yine elektronik ortamdan takibi yapılmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri  proje kapsamında ve projenin özelliğine göre değerlendirilerek D1 Belgeleri ve D3 Belgeleri olarak iki şekilde verilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilmek için, öncelikle bir kapasite raporuna sahip olmak yani imalat yapıyor olmak ve/veya firmanızın lokasyonuna göre bağlı bulunduğunuz ihracatçılar birliklerinden birine üye olmak gerekmektedir.

Sadece ihracatçı-ithalatçı olan bir firma yan sanayici ile çalışmak ve yan sanayicinin kapasite raporunu kullanmak kaydıyla Dahilde İşleme İzin belgesi alabilir (2006/12 tebliğ Madde 3 n bendi) 

Sadece İmalatçı bir firma, temsilci ithalatçı ve aracı ihracatçı kullanarak da belge sahibi olabilmektedir. . (2006/12 tebliğ Madde 3 ö bendi)  

Dahilde İşleme İzin Belgesinin avantajları:

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek nihai ürün üretiminde kullanılan hammadde,işletme malzemesi,yarı mamül ,ara mamül,ambalaj malzemesi ithalatında  doğan;

 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Gümrük Vergisi (GV)
 • Fonlar
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) vergilerin teminata bağlanmak sureti (Şartlı Muafiyet Sisteminde) ile muafiyet
 • Akreditifli işlemlerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) muafiyeti
 • Kota, sübvansiyon (İhracatı 3.ülkelere yapılması halinde) muafiyeti
 • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatından (TSE, Gözetim Belgeleri vb)muafiyet,
 • İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimlere yönelik ithalatlarda , vergi ve fon muafiyetleri.(D3 Belgeleri için geçerlidir)
 • Önceden İhracata olanak vermesi (Eşdeğer eşya kullanımı)
 • Geri Ödeme Sisteminde  ithalat sırasında ödenen vergilerin geri alınması
 • Yurt içi alımlarda tecil-terkin imkanı , KDV istisnası.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin getirdiği bu avantajlar üreticilerimizin-ihracatçılarımızın maliyetlerini pozitif yönde etkileyerek yurt dışı piyasalarda rekabet gücünü arttırmalarını sağlamaktadır.

clomid for men side effectsClomid online clomid diarrheaclomid for saleclomid dosing pct

lasix for edemacheap Lasixlasix drug card
lasix definitionlasix druglasix dogs

Giriş