D3 Belge İptali

Dahilde İşleme izin Belgeleri D3 İptal İşlemleri , aynı D1 belgelerinde olduğu gibi sistemden iptali yapılabilmektedir. Sistemden iptalinin talep edilebilmesi için , öncelikle D3 belge üzerinden ithalat yapılmamış olması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgeleri D3 kapsamında fiili ithali gerçekleştirilmiş malın , muafiyet kapsamından çıkartılması akabinde ancak D3 iptali gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra D3 Belge kapsamında “İhracat Sayılan Yurt İçi Satış ve Teslim ” gerçekleşmiş ise bu teslimlere ait faturaların belge kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair beyanın yapılması ve bu faturaların da KDV istisnasından çıkartılması gerekmektedir.

Giriş