D3 Belge Kapatma :

Dahilde İşleme İzin Belgeleri D3 Belge Kapatma müracaatı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) otomasyon sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu müracaatla eş zamanlı olarak mevzuatta verilen kapama müracaat süresi içerisinde ilgili bilgi ve belgeler ile bağlı bulunulan İhracatçılar Birliklerine fiziki başvurunun da yapılması gerekmektedir.

Süresi içerisinde D3 Belge Kapatma müracaatı sistem üzerinden yapılmış olsa dahi, fiziki evrakların teslim edilmemiş olması durumunda da belge resen kapatmaya düşer.

Resen kapatılan bir D3 belge için resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün içerisinde başvurusu yapılmak sureti ile istenen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak tekrar aktif hale getirilmesi talebinde bulunulabilir.

Giriş