Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemleri uygulanmaksızın gümrük muafiyetli,ve fonlardan muaf olarak ithal edilmesi  ve KDV istisnası ile yurt içi alımların gerçekleştirilmesini ifade eder..

Ticaret Politikası Önlemleri :

  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında Mevzuat ( Anti-damping ve sübvansiyon)
  • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve Gözetim Lisansları)

Gümrük Muafiyeti :

Yurt dışından ithal ettiğimiz bir girdi ithalat sırasında ait olduğu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ve getirildiği ülke bakımından gümrük vergisi doğuruyorsa, toplu konut fonuna tabi ise ve/veya özel tüketim vergisi var ise Dahilde İşleme Rejimi marifeti ile tüm bu vergilerden ve fonlardan muaf olarak ithalatı yapma hakkının tanınması.

Giriş