Belge Süre Alımı

Belge Süre Alımı

İhrac eşyasının yurt dışına veya Serbest Bölgelere işlem görmek üzere geçici ihrac edilmesi ve işçilik gördükten sonra tekrar ithalatının yapılması ancak belge süresi içersinde gerçekleştirilebilirse,belge kapsamında değerlendirilebilir.

Bu nedenle bu sürecin iyi yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir. Süre içersinde gerçekleştirilemeyen ithalat ve ihracatların olması halinde belge süre bitiminden itibaren 1(bir) ay içersinde ek süre talebinde bulunmak gerekir.

Dahilde İşleme İzin Belgelerinden farklı olarak Hariçte İşleme izin Belgelerine 2 şekilde ek süre verilebilmektedir.

Ek süre:

Belge orjinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Mücbir Sebep Halleri:

Firmanın:

  • Deprem,sel,don,kasırga vb doğal afetler ve yangın,
  • Şahıs Şirketlerinde firma Sahibinin ölümü
  • İflas,iflas erteleme,konkordato hali,
  • Yükümlü firmanın yetkili kamu kuruluşları tarafından faaliyetinin durdurulması veya firmaya el konulması,
  • Grev,lokavt,ülkemiz veya ithalatçı ülkede konulan yasaklar

Mentor Danışmanlık belgenizi güncel olarak takip eder ve ek süre alınması gerektiği kanaatini sizlerle paylaşarak, ek süre alım işlemlerini en kısa süre içersinde tamamlar ve her aşamadan firmanızı haberdar eder.

lasix doseorder Lasixlasix spironolactone ratio
lasix side effects kidneylasik surgery cost

clomid days 4-8Buy Clomidclomid directions
clomid drugclomid day 5-9

Giriş