Yeni Belge Alımı

Firmanızın faaliyet gösterdiği alana göre ve haiz olduğu kimlikle doğru orantılı olarak firmanız özelliklerine en uygun şekilde belgenin alınmasında, her aşamada adım adım yanınızda yer almaktadır.

Hariçte İşleme İzin Belgesi kullanımında dikkat edilecek en önemli husus;

Yurt dışına veya Serbest Bölgelere işlenmek,tamir edilmek veya yenilenmek üzere gönderilen ihrac eşyasının belgede belirtilen şartlara uygun olarak ithal edilmesidir.Bu şartların yerine getirilemeyeceği durum söz konusu ise , ihrac eşyasının geçici ihracatı yapıldığı ülkeden veya Serbest Bölgelerden ,gönderildiği hali ile geri getirilmesi gerekmektedir.Aksi takdirde kambiyo mevzuatı ve gümrük mevzuatı çerçevesinde müeyyide hükümleri uygulanır.

lasix drug classLasixlasix drip
lasix drug interactionslasix dosage for dogs

accutane for salepurchase Accutaneaccutane drinkingaccutane for mild acneaccutane for acne

Giriş