Belge Süre Alımı İşlemleri

Belge Süre Alımı İşlemleri :

Mevzuat dahilinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde belgeye orijinal  sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. Bu süre dışında alınabilecek süre “Mücbir Sebeplerden” biirne haiz olunması halinde alınabilmektedir.

Belgenizin kullanımı sırasında süreci titizlikle takip ederek haklarınız ve riskleriniz konusunda sizi bilgilendirir.

Süre alımı ile ilgili müracaat şartlarını yerine getirerek azami 10 günlük süreç içersinde sonuçlandırır.

Giriş