Yatırım Teşvik Kapatma Müracaatı

Yatırım Teşvik Kapatma Müracaatı

Yatırım Teşvik kapatma Müracaatı firmaların bağlı bulundukları sanayi odalarından veya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Devlet Yardımları Yatırım Teşvikleri Dairesi tarafından gerçekleştirilir. Yatırım Teşvik Belge taahhüdünün kapatılması ,kapatma müracaatının yapıldığı ilgili kurumun , belgede beyan edilen asgari yatırım tutarının gerçekleştiğine dair kanaat getirmesi sonucu “tamamlama vizesi” vermesi ile gerçekleşir.

Belge süresi bitimini takiben, mevzuatın öngördüğü süre içersinde ,gümrük onaylı global listeler, ithalat beyannameleri,faturalar, yurt içi alım var ise YMM raporu,YMM onaylı faturalar ve YMM onaylı yurt içi alıma ait global liste , yatırım teşvik belge aslı gibi gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak, ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir. Bu süreçte Eksper Danışmanlık ,belge kapatılması ile ilgili her adımda sizinle beraber yol alarak işlemin tamamlanmasını sağlar.

Belge kullanımı sırasında, yatırımın tamamlanamaması ile ilgili ortaya çıkan mücbir nedenler değerlendirilerek alınacak tedbirler ve müracaatlar konusunda bilgilendirir.

Giriş