Yeni Belge Alımı

Yatırım kararınızla ilgiili olarak:

  1. Bölge seçiminiz ile ilgili kararınızı inceler,firmanız açısından avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verir.
  2. Yerli ve ithal makine -teçhizat ihtiyacınız için pazar araştırması yapar, bilgilendirir.
  3. Tedarik edilmesi karar verilen makina-teçhizat ile ilgili siparişlerin geçilmesi ve gerekli dökümanları toplar.
  4. Yatırımızla ilgili oluşacak her türlü maliyeti hesaplayarak fizibilite raporunuzu hazırlar.
  5. Yatırım teşvik Belgesi alabilmek için gerekli olan Çevre Etkileme Değerlendirmesinin olumlu kararı veya “gerekli olmadığına” dair kararın alınmasında etkili olur.
  6. Başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlayarak ilgili kuruma müracaatını yaparak 15-20 günlük bir süre içersinde sonuçlandırır.
  7. Belgenizin müracaat işlemini sonuçlandırıp firmanıza teslimi sırasında belgenizin kimliği ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirir.

Giriş