Dahilde işleme danışmanlık Hizmetleri

Dahilde işleme danışmanlık Hizmetleri

 

Belge Kullanımının Yönlendirilmesi, Takibi, Kontrolü ve Raporlanması

Eksper Dış Ticaret Danışmanlık olarak firmanızın bir çalışanı olarak kendimizi gören ve firmanızın kazancını ve menfaatlerini ön planda tutan bir anlayışa sahibiz.

Dahilde işleme danışmanlık hizmet profili altında;

-Sadece bulunduğumuz yerden on-line olarak değil,işlemlerin yoğunluğu ile doğru orantılı olarak aylık,haftalık firma ziyaretlerimizle, firmanızda mesai yapmak sureti ile evrakların zamanında kontrolünün yapılmasında aynı zamanda Gümrük Müşavirlerinizle de itribat halinde kalarak, gümrük nezdinde oluşan sorunların da zamanında çözülmesinde hizmet vermekteyiz.

-Eksper Dış Ticaret Danışmanlık firmanın üzerinden belgenin alımından kapatılmasına kadar tüm bu süreçte yapılması gerekenler konusunda sorumluluğu üstüne alır.

-Belge alımı öncesi, firmanın kesin sipariş ve tedarik miktarlarını,üretim alanlarını,aracı ihracatçı ve/veya yan sanayicilerle bağlantılarını denetler,inceler ve firmanın alması gereken belgenin karakteristiği hakkında yönlendirir.

-Belge kullanımı sırasında ,sizin yerinize güncel elektronik ortamdan takibini yapar, belge performansı hakında firmanıza aylık sarfiyat raporları hazırlar,risklerizi bildirir,alınacak önlemler hakkında yol gösterir.

-Aylık periyotlarla firmanızın kesin ihracat veya ihracat sayılan satış adetlerini takip ederek, belge kapsamında yapılacak olan yurt içi ve yurt dışı alımların miktar ve tutarlarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir,yönlendirir.Belgenin müeyyideli duruma düşmemesi için titizlikle çalışarak takipçisi olur.

-Belge kullanımı sırasında,kapama için gerekli olan tüm evrakların tedarik edilmesi ve tasnif edilmesi konusunda destek olur.

-Yurt içi alım faturalarınızın elektronik ortamda belgenize girişini yapar.

-Yurt içi alım-ihracat dengesini kurmada firmanızı yönlendirir.

-Belge kapatılmasında gerekli olan tüm kapama listelerin hazırlanmasını bizzat üstlenir.

-Belge kapsamında yapılacak ihracatlarda Telafi Edici Vergi ödenmesi halinde, bu verginin daha sonradan firmaya külfet oluşturmaması açısından Telafi Edici Vergi oranının belirlenmesi ve belge kullanımı sırasında doğru olarak yönetilmesi konusunda tam destek verir.

-Gerekli olması halinde Telafi Edici Vergi Tablosunun hazırlanması,mahsubunun yapılmasının sorumluluğunu üstlenir.

-Belge kullanımı sırasında, yapılacak ve yapılması gerekli olan tüm revizeleri elektronik ortamda gerçekleştirir.

Yeni Belge Alımı

Firmanızın faaliyet gösterdiği alana göre ve haiz olduğu kimlikle doğru orantılı olarak firmanız özelliklerine en uygun şekilde belgenin alınmasında, her aşamada adım adım yanınızda yer almaktadır.

-Belge alımı öncesi, firmanın kesin sipariş ve tedarik miktarlarını,üretim alanlarını,aracı ihracatçı ve/veya yan sanayicilerle bağlantılarını denetler,inceler ve firmanın alması gereken belgenin karakteristiği hakkında yönlendirir.

– Kapasite Raporunuz doğrultusunda en doğru sarfiyatın belirlenmesinde yardımcı olur.

– İhracatçılar Birliği nezdinde firma adına yapılması gereken tüm işlemleri gerçekleştirir.

– Elektronik ortamda ithalat,ihracat ve hammadde sarfiyat listelerini hazırlar.

2- Dış Ticaret Danışmanlığı :

Dış ticarette kullanılan tüm kuralları gözeterek, ticareti menfaatiniz doğrultunuzda ödeme şekilleri, sözleşme şartları, karşı tarafın güvenirliliğinin tespiti araştırmaları, navlun sözleşmelerine kadar her türlü konudaki bilgi birikimimizi paylaşmaktayız.

İhracat Lojistik Desteği

Pazar Araştırmaları

Firmanızın ürün yelpazesine dış Pazarlar araştırmak, en uygun teklif ve anlaşmaları hazırlayarak Uluslar arası Ticaret Mevzuat (ICC) kapsamında ihracat danışmanlığı yapmaktayız.

Doğru müşteri doğru fiyat ilişkisini koruyarak ve müşterilerin güvenirliğini araştırarak süreci takip etmek sureti ile emin ve hızlı adımlarla ilişkilerin kurulmasında tam destekle yanınızdayız.

“Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.”

Satış Sözleşmeleri

İhracat yapacağınız ülkelerde potansiyel müşterilerle uluslar arası ticaret kuralları çerçevesinde sözleşmelerin firmanız menfaatine en uygun şartlarla yapılması yönünde uzman kadromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Talep etmeniz halinde uzmanlarımız sizin adınıza bu sözleşmeleri hazırlayarak sonuçlandırabilir.

“Söz uçar, yazı kalır.”

İthalat Lojistik Desteği

Piyasa – Fiyat araştırmaları

Firmanızın yurt dışından ithal ederek temin etmek istediği ,üretimde, yatırımda kullanacağı malzeme, hammadde, yarı- mamül, hammadde, makina-teçhizatların en doğru yerden ve en iyi fiyata alımını sağlamak adına Portekizden Uzak Doğu’ya kadar uzanan alanda bizzat tecrübe edinmiş uzman kadromuz size alternatifler sunmaktadır.

Size sunulan alternatifler detaylı raporlar halinde teslim edileceğinden , doğru seçim yaptığınızdan tam anlamıyla emin olarak karar vermiş olduğunuzu göreceksiniz.

Uluslar arası satın alma anlaşmaları

Ticaret yapmayı planladığınız yurt dışı firmalar ile yapacağınız sözleşmelerin firmanız menfaatine en uygun şartlarla yapılması yönünde uzman kadromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Talep etmeniz halinde uzmanlarımız sizin adınıza bu sözleşmeleri hazırlayarak sonuçlandırabilir.

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Giriş